Phần mềm kiểm kê RFID

Phần mềm kiểm kê RFID trên đám mây là gì, sử dụng như thế nào, lợi ích là gì?